Algemene voorwaarden
Algemeen
Op Citytrips4Kids.nl vind je tips en praktische informatie over stedentrips met kinderen. Deze informatie is samengesteld door de redactie van Citytrips4Kids.nl. Bezoekers kunnen eigen ervaringen delen op de site. De redactie heeft het recht om de aangeleverde content te redigeren, te wijzigen of te verwijderen.
Rechten
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van Citytrips4Kids.nl. Niets van deze website mag door anderen geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Wil je iets gebruiken? Vraag ons dan eerst om toestemming. Citytrips4Kids.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, stuur dan een mail naar info@citytrips4kids.nl.
Ervaringen delen
Citytrips4Kids.nl waardeert het als bezoekers hun eigen ervaringen delen. Hierbij hanteren we de volgende spelregels:
• De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct en niet misleidend is. Met het plaatsen van ervaringen garandeer je dat er geen inbreuk wordt gepleegd op andermans rechten en ook niet onrechtmatig wordt gehandeld.
• De reviews zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen van bezoekers. Bezoekers van de website zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste beoordelingen. Citytrips4Kids.nl kan hierop niet worden aangesproken.
• Aan bedrijven: het misleiden van consumenten met onoprechte ervaringen (beoordelingsfraude) is strafbaar.
• Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Citytrips4Kids.nl het recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te verwijderen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Disclaimer
Citytrips4Kids.nl besteedt grote zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het is raadzaam om prijzen en openingstijden de controleren op de website van de aanbieder.

Citytrips4Kids.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of door gewijzigde, onjuiste of onvolledige informatie. Ook accepteert Citytrips4Kids.nl geen aansprakelijkheid voor websites van derden die via een hyperlink vanaf onze site bereikbaar zijn.
Bezoekers kunnen op Citytrips4Kids.nl eigen ervaringen plaatsen. De redactie van Citytrips4Kids.nl controleert de inhoud hiervan, maar is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Citytrips4Kids.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Privacy Statement
Citytrips4Kids.nl gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij verzamelen en verwerken (persoons)gegevens die je bij ons achterlaat voor de volgende doeleinden:
• om een door jou gestelde vraag of contactverzoek te beantwoorden;
• om een eventueel door jou gewonnen prijs juist te kunnen afhandelen;
• om je een nieuwsbrief toe te sturen en op de hoogte te houden van de diensten van Citytrips4Kids.nl en geselecteerde derden. Wil je deze niet (meer) ontvangen, dan kan je dat op ieder gewenst moment aangeven;
• om contact met je op te nemen naar aanleiding van een reactie die je op de site hebt achtergelaten;
• om onze website en dienstverlening te verbeteren (bezoekgegevens en clickgedrag).
Voor sommige van bovenstaande activiteiten werken wij samen met zorgvuldig geselecteerde partners. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door ons genoemde websites met jouw privacy omgaan. Wij adviseren je dit zelf te onderzoeken. Lees hiervoor de algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.
Cookies
Citytrips4Kids.nl maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website makkelijker te maken en het stelt ons in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook door ons geselecteerde derden kunnen via onze site cookies op jouw computer plaatsen. Bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalyse-service waar wij gebruik van maken en geselecteerde derden die ons helpen bij het gericht tonen van advertenties aan onze bezoekers. Je kunt cookies weigeren door je browserinstellingen aan te passen.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan door ons gewijzigd worden. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op: info@citytrips4kids.nl